رادیو حلی ۸

سلام! اینجا رادیو حلی ۸ است!!! شما می‌توانید پادکست‌های صوتی درزمینه مشاوره ، آموزش در جهت بهبود نگرش شما را اینجا به‌صورت آنلاین بشنوید. فایل‌های صوتی رادیو رادیو حلی ۸  توسط تیم آیتی ، آموزش و مشاوره .

رادیو حلی ۸

پادکست مشاوره ای آموزشی

 سید محمد صالح ارشاد 

مسول آموزش دبیرستان

پادکست مشاوره ای

دکتر علی اصغر شریفی 

مدیر پایه دوازدهم دبیرستان علامه حلی ۸ 

به زودی....

مدرسه ما:

رادیو حلی ۸

پادکست مشاوره ای آموزشی

 سید محمد صالح ارشاد 

مسول آموزش دبیرستان

پادکست مشاوره ای

دکتر علی اصغر شریفی 

مدیر پایه دوازدهم دبیرستان علامه حلی ۸ 

به زودی....