امیر حسین همتی هزاوه

دانش آموز پایه دوازدهم

کسب رتبه اول مسابقات قرائت قرآن کریم توسط دانش آموز پایه دوازدهم آقای امیر حسین همتی هزاوه را به این  عزیز وخانواده محترمشان صمیمانه تبریک عرض نموده، برای این افتخار آفرینان در مراحل بعدی مسابقات وکلیه مراحل زندگی آرزوی توفیق دارم .

مدیریت دبیرستان محمد علی خاکباز

محمد سهیل اسلامی

دانش آموز پایه دهم

کسب رتبه اول رشته صحیفه سجادیه توسط دانش آموز پایه دهم ، آقای محمد سهیل اسلامی،((در سطح منطقه)) را به این عزیز وخانواده محترمشان صمیمانه تبریک عرض نموده، برای این افتخار آفرینان در مراحل بعدی مسابقات وکلیه مراحل زندگی آرزوی توفیق دارم .

مدیریت دبیرستان محمد علی خاکباز