نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

0
درصد قبولی دانشگاه های برتر

مهدی سعادت بخت
رتبه ۱۰ کشوری و ۵ منطقه کنکور ریاضی
 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

شایان رئوفی

رتبه ۲۹ کشور کنکور ریاضی

 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

علی هوشیاری

رتبه ۶۱ کشور در کنکور تجربی

پزشکی دانشگاه تهران

محمد قاسمی نسب

رتبه ۲۶ کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی

 سید امیر حاج تقیا

رتبه ۷۵ کشوری کنکور ریاضی

 مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

 رامین صمصامی

رتبه ۱۸۴ کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه ایران

 سید سروش فاطمیان

رتبه ۱۸۵ کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه ایران

آرمان آقایی

رتبه ۱۹۳ کنکور تجربی

 دندان پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی

امیرحسین شاهقلی

رتبه ۱۲۷  کنکور ریاضی

 مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

مازیار شماسایی

رتبه ۳۰۵ کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه قزوین

محمد مدرسی

رتبه ۳۶۵ کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه بهشتی

 مرتضی بهمن پور

رتبه ۱۰۳ کنکور ریاضی

 مهندسی شیمی

دانشگاه تهران 

امیر عباس قاسمی

رتبه ۱۲۹ کنکور ریاضی

مکانیک

دانشگاه علم وصنعت

 علی مبشری

رتبه ۳۰۷ کنکور تجربی

داروسازی‌

دانشگاه‌علوم پزشکی

 جواد فضلی

رتبه۳۳۱  کنکور ریاضی

علوم‌کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

 علیرضا‌محمد زاده

رتبه ۳۹۷  کنکور ریاضی

علوم‌کامپیوتر دانشگاه‌امیرکبیر

 علیرضا موسوی

رتبه ۴۱۳ کنکور ریاضی

 مهندسی برق

دانشگاه‌ امیرکبیر

امیرحسین فرحی

رتبه ۴۵۹ کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه‌علوم‌پزشکی

امیر حسین عربی

رتبه ۴۹۵ کنکور تجربی

پزشکی‌

دانشگاه علوم پزشکی البرز

 سینا مرادی

رتبه ۵۷۸  کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

حمید حجتی پور

رتبه ۴۹۰  کنکور ریاضی

 مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی شریف

امیر منتظری

کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

امیرعلی قاسمی

کنکور تجربی

دندان‌پزشکی

دانشگاه‌علوم پزشکی زنجان

 مهدی کریمی

کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه آزادتهران

 دانیال ترکمان

کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه آزادتهران

علیرضا حیدر زاده

 کنکور ریاضی

مهندسی‌موادومتالوژی دانشگاه تهران

 سید علی صادقزاده

 کنکور ریاضی

مهندسی‌مکانیک  دانشگاه تهران

سینا محمدی

کنکور ریاضی

مهندسی‌شیمی

دانشگاه‌ امیرکبیر

 سپهر عسگری

کنکور ریاضی

مهندسی‌صنایع

دانشگاه امیرکبیر

 محمد حسین شریعت 

کنکور ریاضی

مهندسی‌مکانیک  دانشگاه علم وصنعت

 حسین نوروزی

 کنکور ریاضی

علوم مهندسی دانشگاه تهران

سید‌محمد‌سبحان‌حسنی

 کنکور ریاضی

مهندسی‌عمران

دانشگاه تهران

 کیانوش کارخانه

 کنکور ریاضی

مهندسی‌مواد‌ومتالوژی

دانشگاه‌صنعتی‌شریف

عرفان شایگان

کنکور ریاضی

مهندسی‌صنایع

دانشگاه‌خواجه‌نصیر

مهدی‌اسماعیل‌زاده

کنکور ریاضی

مهندسی‌برق  دانشگاه‌خواجه‌نصیر

محمد‌حسین‌فیضی

کنکور ریاضی

مهندسی‌برق دانشگاه‌خواجه‌نصیر

یزدان یزدی

کنکور ریاضی

هوا‌فضا

دانشگاه امیرکبیر

محمد رضوانی

کنکور ریاضی

مهندسی‌برق دانشگاه‌شهید‌بهشتی

 اشکان ادیبی

 کنکور ریاضی

 فیزیک  

دانشگاه امیرکبیر

مهراد یوسفی

کنکور ریاضی

مهندسی‌انرژی دانشگاه امیر کبیر

صدرا تقوی

کنکور ریاضی

آمار

دانشگاه تهران

سید امیر محمد نیکوکلام

کنکور ریاضی

مهندسی‌کامپیوتر دانشگاه‌علم‌وفرهنگ

امیرحسین همتیان

کنکور ریاضی

مهندسی‌عمران

دانشگاه‌علم‌وفرهنگ

محمد چگینی

 کنکور ریاضی

 مهندسی دریا  دانشگاه‌امیرکبیر

علی آسیابان

کنکور ریاضی

مهندسی‌عمران داشگاه‌خواجه‌نصیر

رامتین‌حاجی‌قربانی

کنکور ریاضی

مهندسی‌شیمی

دانشگاه تهران

سجاد عبدلی

کنکور ریاضی

مهندسی کامپیوتر  دانشگاه تهران

 امیرحسین نجدی

کنکور تجربی

داروسازی

علوم پزشکی گیلان

سپهر پیرهادی

کنکور تجربی

دامپزشکی دانشگاه تهران

سپهر نیازی

کنکور تجربی

پزشکی

دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌ساری

 
 

سجاد بایرامزاده

کنکور هنر

هنر

دانشگاه کرمان

سجاد بایرامزاده

کنکور تجربی

روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی فتحی

کنکور تجربی

مدیریت

دانشگاه خواجه نصیر

ایلیا بازرگانی

کنکور تجربی

سلولی و مولوکولی

دانشگاه خوارزمی

علیرضا احمدیان

کنکور تجربی

حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

نظرات بسته شده است.