اخیر

نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

بروزشده در ۱ مهرماه ۱۴۰۰ 0 درصد قبولی دانشگاه های برتر نتایج کنکور ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جمعیت دانش آموزی ورودی دبیرستان های علامه حلی ۵ و ۸ مجموعا کمتر از اکثر دبیرستان…