دبیران پایه دهم دبیرستان علامه حلی 8

سيد محمد هادي اعلائي

سيد محمد هادي اعلائي تاریخ تولد: 1358/05/12  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: كارشناسي ادبيات عرب دانشگاه تربيت معلم تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان عربی…

نعمت الله راعی نیاکی

نعمت اله راعی نیاکی تاریخ تولد: 1362/01/01  آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: دکتری اکولوژی و سیستماتیک گیاهی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی…

سجاد امراللهی نیا

سجاد امراللهی نیا تاریخ تولد: 1376/12/13 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی آزاد عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی…

حامد ضیاءفر

حامد ضیاءفر تاریخ تولد: 1359/03/06 آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: کارشناسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد و دکتری الهیات دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی…

بهروز ثروتی

بهروز ثروتی تاریخ تولد: 15/04/1357 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر فارسی افتخارات فردی:  تدریس…

سیامک سیمانی

سیامک سیمانی تاریخ تولد: 1350/08/15 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر درس عربی افتخارات فردی:…

دکتر محمد مهدی روزبهانی

محمدمهدی روزبهانی تاریخ تولد:  ۱۳۶۴/۰۲/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی پایه دوازدهم …

سیروس شهرجردی

سیروس شهرجردی تاریخ تولد: 1368/05/15 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر شیمی1 افتخارات فردی: همکاری…

ابراهیم دادرس

ابراهیم دادرس تاریخ تولد: 09/08/1364 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گرمسار عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان افتخارات فردی:…

ایمان مجتهد

ایمان مجتهد تاریخ تولد: 1377/02/27 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : مشاور پایه دهم / دبیر فیزیک 1…