گروه درس شیمی

احمد عباسی

احمد عباسی تاریخ تولد: 29/10/1360 آخرین مقطع تحصیلی: فوق لیسانس رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر شیمی افتخارات…

سیروس شهرجردی

سیروس شهرجردی تاریخ تولد: 1368/05/15 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر شیمی1 افتخارات فردی: همکاری…

آرش بابایی

آرش بابایی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۲/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدشیمی آلی دانشگاه امام خمینی (ره) عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر شیمی پایه…