پایه های دبیرستان

نتایج کنکور علامه حلی ۸

نتایج قبولی های کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱

بروزشده در ۱ مهرماه ۱۴۰۰ نتایج کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ جمعیت دانش آموزی ورودی دبیرستان های علامه حلی ۵ و ۸ مجموعا کمتر از اکثر دبیرستان های دیگر استعداد درخشان تهران است…