نتایج کنکور علامه حلی ۸

نتایج کنکور سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بروزشده در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ نتایج کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارائه تمامی قبولی ها با شفافیت کسب 0 رتبه پایین تر از ۱۰۰ 0 رتبه پایین تر از ۵۰۰ 0 رتبه پایین…

نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

بروزشده در ۱ مهرماه ۱۴۰۰ نتایج کنکور ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جمعیت دانش آموزی ورودی دبیرستان های علامه حلی ۵ و ۸ مجموعا کمتر از اکثر دبیرستان های دیگر استعداد درخشان تهران است…

نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

مهدی سعادت بخت رتبه ۱۰ کشوری و ۵ منطقه کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف شایان رئوفی رتبه ۲۹ کشور کنکور ریاضی  مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف علی هوشیاری رتبه…