نتایج کنکور علامه حلی ۸

نتایج کنکور سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بروزشده در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 0 درصد قبولی دانشگاه های برتر نتایج کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارائه تمامی قبولی ها با شفافیت کسب 0 رتبه پایین تر از ۱۰۰ 0 رتبه پایین…

نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

بروزشده در ۱ مهرماه ۱۴۰۰ 0 درصد قبولی دانشگاه های برتر نتایج کنکور ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جمعیت دانش آموزی ورودی دبیرستان های علامه حلی ۵ و ۸ مجموعا کمتر از اکثر دبیرستان…

نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

0 درصد قبولی دانشگاه های برتر مهدی سعادت بخت رتبه ۱۰ کشوری و ۵ منطقه کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف شایان رئوفی رتبه ۲۹ کشور کنکور ریاضی  مهندسی عمران…