پایه های دبیرستان

پایه دوازدهم دبیرستان علامه حلی ۸

مدیر پایه :

دکتر علی اصغر شریفی
برای مشاهده رزومه ایشان کلیک کنید
0
رشته ریاضی فیزیک
0
دانش آموزان پایه دوازدهم
0
رشته تجربی

معلمین و کادر پایه دوازدهم :

اخبار پایه :

خبر جدیدی دردسترس نیست.