پایه های دبیرستان
پژوهش قرآنی

پژوهش قرآنی

پژوهش قرآن :

ارائه دهنده :

دکتر حامد ضیافر

(دکترای الهیات دانشگاه تهران )

اهداف پژوهش:

نگاه عمیق به به آیات قرآن حکیم و بررسی ساختار سوره های قرآن 

روزهای یکشنبه ساعت ۱۵

به صورت مجازی 

جهت تمایل در ثبت نام در این پژوهش فرم زیر را پر کنید .

[NEXForms id="13"]