پایه های دبیرستان
فعالیت های پژوهشی دبیرستان علامه حلی ۸

فعالیت های پژوهشی دبیرستان علامه حلی ۸

فعالیت های پژوهشی

فهرست فعالیت ها:

تعدادی فعالیت پژوهشی در پایین صفحه قرار گرفته است شما با کلیک بر روی هر کدام به بخش اطلاعات بیشتر و ثبت نام میروید . لازم به تاکید میباشد که دانش آموزان پایه دهم موظف هستند که حداقل در یک فعالیت پژوهشی شرکت کنند.

و تنها ثبت نام سایت ملاک برای شرکت در این موارد میباشد.