ساخت گیره

ساخت گیره

چالش ساخت گیره:

ارائه دهنده :

کوین باباخانلو

مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر

 

اهداف پژوهش :

برانگیختن حس علاقه به مکانیک و ساخت و ساز و اشنایی با آن در فضای خارج از درس ومشق .

 

جهت تمایل در ثبت نام در این پژوهش فرم زیر را پر کنید .

[NEXForms id="18"]