برنامه اولیه کلاسهای ترمیمی سال دهم – تابستان ۱۴۰۱

برنامه اولیه کلاسهای ترمیمی سال دهم – تابستان ۱۴۰۱

برنامه اولیه کلاسهای ترمیمی سال دهم – تابستان ۱۴۰۱

اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز
کلیات برنامه کلاسهای ترمیمی، طبق جدول زیر به اطلاع شما میر سد. ریز برنامه (روز و ساعات کلاسها) و تغییرات احتمالی در تاریخ آزمونها پس از ثبت نام و مشخص شدن
نفرات شرکت کننده، در اطلاعیه شماره 2 در همین نشانی اعلام خواهد شد .