مدال نقره بهراد همتی – سال تحصیلی 1401-1400

بروزشده در ۲۲ آبان ۱۴۰۱ بهراد همتی مدال نقره المپیاد کامپیوتر سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کسب مدال نقره بهراد همتی دانش آموز سال دهم ( در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱…