نتایج کنکور سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

0 درصد قبولی دانشگاه های برتر مهدی سعادت بخت رتبه ۱۰ کشوری و ۵ منطقه کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف شایان رئوفی رتبه ۲۹ کشور کنکور ریاضی  مهندسی عمران…