آدرس ما

میدان مادر، خیابان بهروز، کوچه سوم، پلاک 6 دبیرستان علامه حلی 8

کد پستی: 1911934511