قبولی های مرحله دوم المپیاد دبیرستان علامه حلی ۸

قبولی دانش آموزان نخبه دبیرستان علامه حلی ۸ را در مرحله دوم المپیاد علمی کشوری را به خانواده علامه حلی ۸ تبریک میگوییم.

ایلیا غفاری

المپیاد نجوم و اختر فیزیک

 دانش آموز پایه دوازدهم قبولی در مرحله دوم المپیاد نجوم و اختر فیزیک .

بهراد همتی

المپیاد‌کامپیوتر

دانش آموز پایه یازدهم قبولی المپیاد کامپیوتر .

حسین پایدار

المپیاد فیزیک

 دانش آموز پایه یازدهم قبولی در مرحله دوم المپیاد فیزیک.

دانیال کریمی

المپیاد‌سلول‌های‌بنیادی

دانش آموز پایه یازدهم قبولی در مرحله‌دوم المپیاد‌سلول‌های‌بنیادی.