کادر پایه دوازدهم

کادر پایه دوازدهم

کادر پایه دوازدهم

دبیرستان علامه حلی هشت

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۳۱

آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی : کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق دانشگاه شریف

دکتر سروش شریفی
دبیر حسابان

تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۰۱/۲۷

آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی : کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق دانشگاه شریف

ابوالفضل علیدوست
دبیر فیزیک

تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۷/۰۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته‌تحصیلی:کارشناسی‌-کارشناسی‌ارشدعمران‌دانشگاه تهران

سجاد داودآبادی
دبیر ریاضی

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۳/۱۷

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:‌ مکانیک دانشگاه تهران

عباس سرمایه
دبیر شیمی

تاریخ تولد : 1368/12/12

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت MBA تهران

تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۳/۱۷

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته‌تحصیلی‌:کارشناسی‌ارشد‌کارشناسی‌ارشد‌MBA‌دانشگاه‌ صنعتی‌شریف

بهروز ثروتی
دبیر زبان فارسی

ارشاد عظیمی
دبیر زبان انگلیسی

هادی اعلایی
دبیر زبان عربی

سید احسان هندی
دبیر دین و زندگی