ساخت خمیردندان فیل! پژوهش شیمی

ساخت خمیردندان فیل! پژوهش شیمی

پژوهش ساخت خمیردندان :

ارائه دهنده :

امیرحسین مستوفی فر

 

اهداف پژوهش:

علم زیبای شیمی

روزهای 

شنبه ۹ اسفند ساعت ۱۵-۱۷

شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۵-۱۶

۲۲-۲۳ اسفند ارائه و آزمایش  عملی 

به صورت مجازی 

جهت تمایل در ثبت نام در این پژوهش فرم زیر را پر کنید .

[NEXForms id="17"]